ZA ZANATSKE I ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU

GRANORA szr

Radnja usluge pruža od 1989. godine. Radnja je organizovana i osposobljena za: brzo, kvalitetno i povoljno izvođenje radova na objektima kao i radioničke pripreme. Zahvaljujući takvom načinu poslovanja trajemo dugo i uspešno sarađujemo sa mnogim korisnicima naših usluga i proizvoda. Da dobro radimo potvrđuje veliki broj objekata na kojima smo radili i na kojima radimo.

NUDIMO ŠIROK SPEKTAR USLUGA


- Izradu i montažu građevinske limarije (oluci, razni opšavi)

- Izrada i montaža krovnog pokrivača (šarne), od ravnog lima

- Montiramo krovni pokrivač od jednostrukog trapezastog lima, od sendvič panela i samouklapajućih limenih ploča

- Montaža fasadnih limova, niskoprofilnog jednostrukog i panelnog lima, montaža kasetnih fasada (bond)


IZ PONUDE IZDVAJAMO


- Sečemo lim u trake iz rolne po dužini L - po potrebi

- Savijamo sve pravougle limarske elemente u dužini do 8 m

- Savijamo poluokrugle oluke do 6 m

- Montiramo krovni pokrivač od jednostrukog trapezastog lima, od sendvič panela i samouklapajućih limenih ploča

- Izrađujemo olučne vertikale, preseka, 10/14, 10/12, 10/10 cm, do 6m (za zgrade i hale)


Želimo i sa Vama da imamo dobru saradnju.

S poštovanjem

Osnivač: Markanović (Stojana) Novak

Markanović Novak