Krovovi i fasade

VRŠIMO pokrivanje krovnih ravni

Ravnim limom


Dupli falc – sve vrste materijala
Belgijsko-rajnski način (opšivanje oplate krova)
Samouklapajući

LUČNI krovovi-badže

Kupole


Rombovi

Profilisanim limovima

Oblaganja i opšivanja na fasadi

Vršimo obradu fasada